Käyttöehdot

Yleistä

Sivuston (https://www.feellike.fi/) käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot, joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Internet-sivuston käyttämistä.

Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat sivustolla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Sivusto pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön, ellei palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat sivustolla ja ettei käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää palvelua sivuston oikeuksia loukaten. Selkeästi lähteisiin viitaten sisällön jakaminen on sen sijaan jopa suotavaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi sivustosta, sivuston osista tai palvelun sisällöstä tai sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Linkit ulkopuolisiin www-sivuihin

Sivusto saattaa sisällyttää sivustoon linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois sivustosta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Sivustolla julkaistut artikkelit saattavat sisältää Affiliate-kumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella sivusto saa kumppanilta mahdollisesti myyntikomissioita.

Tietosuoja

Tietosuoja on nähtävillä täällä.